Informujemy, że serwis do poprawnego działania wykorzystuje pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być zarządzany poprzez ustawienia przeglądarki.
 
pomoc domowa

Domowe assistance to szybka i bezpłatna pomoc w przypadku różnych zdarzeń losowych. Umowa assistance to zazwyczaj część umowy ubezpieczenia domu lub mieszkania. W cenie jest zawarty pakiet usług assistance. W zależności od firmy ubezpieczeniowej, oferty domowego assistance mogą się różnić i zależą od wybranego wariantu. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów, wtedy gdy usterka jest efektem zdarzenia losowego zapisanego w umowie.

Oferowane są następujące świadczenia:

  • interwencja w domu – gdy w wyniku powstałej szkody określonej w umowie dom nie nadaje się do zamieszkania. Świadczenie obejmuje transport ubezpieczonego wraz z mieniem do miejsca pobytu czasowego, organizację pobytu w hotelu, dozór domu, wycenę oraz specjalistyczne naprawy, można wtedy wezwać takich specjalistów jak:
    • hudraulik – np. gdy pęknie rura w łazience lub kuchni,
    • szklarz – np. jeżeli zostanie rozbita szyba w domu,
    • ślusarz – np. gdy zepsuje się zamek w drzwiach wejściowych,
  • interwencja i opieka medyczna – jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku w domu ubezpieczający doznał trwałego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia,
  • pomoc podczas hospitalizacji ubezpieczającego – np. opieka nad dziećmi, innymi osobami wymagającymi opieki, zwierzętami domowymi,
  • usługi informacyjne dotyczące najbliższych placówek medycznych, aptek, numerów telefonów służb użyteczności publicznej, wykonawców usług technicznych.