Informujemy, że serwis do poprawnego działania wykorzystuje pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być zarządzany poprzez ustawienia przeglądarki.
 
ubezpieczenia turystyczne

Planując wyjazd, szczególnie za granicę, warto zastanowić się nad dodatkowym ubezpieczeniem, ponieważ standardowe ubezpieczenie oferowane przez biuro podróży nie zawsze wystarcza. Pamiętajmy, że koszty leczenia za granicą są stosunkowo wysokie i ich pokrycie we własnym zakresie jest często olbrzymim wydatkiem.

Ubezpieczenie można wykupić zarówno dla siebie jak i dla całej grupy. Czas wyjazdu jest jednocześnie okresem na jaki wykupujemy ubezpieczenie. W ramach ubezpieczenia turystycznego można się ubezpieczyć na zdarzenia związane z uprawianiem sportu.

Wśród ubezpieczeń turystycznych dostępnych na rynku znajdziemy wiele produktów, tj.:

  • ubezpieczenie NNW – następstwa nieszczęśliwych wypadków, tj. doznanie trwałego uszczerbku na zdrowiu, śmierci (pieniądze zostaną wypłacone rodzinie),
  • KLZ – koszty leczenia za granicą, tj. wizyta u lekarza, badania, operacje, transport medyczny, transport zwłok do kraju,
  • assistance – różne pomocnicze czynności na rzecz poszkodowanego i jego bliskich,
  • wsparcie dla sportowców - koszty akcji ratowniczej i poszukiwawczej, naprawa lub wynajem sprzętu sportowego, gdy np. sprzęt ulegnie zniszczeniu przez osobę trzecią,
  • odpowiedzialności cywilnej - jeżeli wyrządzisz szkodę osobie trzeciej,
  • bagażu – jeżeli ktoś ukradnie lub zniszczy bagaż w pokoju hotelowym, pomoc w jego odzyskaniu, a nawet w przypadku opóźnienia zwrot kosztów zakupu niezbędnych rzeczy np. kosmetyków, ubrań,
  • ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub wcześniejszego powrotu z wyjazdu.

Oferty są raczej komponowane w formie pakietów jako jedna kompleksowa umowa. Wykupując polisę jesteśmy w stanie uchronić się od następstw nieszczęśliwych wypadków, takich jak: kradzież dokumentów, bagażu, wypadek, choroba. Nie można przewidzieć i zapobiec każdej sytuacji, istotne jest jednak, aby wyjeżdżając z kraju być dobrze przygotowanym, ubezpieczonym i poinformowanym gdzie szukać pomocy w razie kłopotów.