Informujemy, że serwis do poprawnego działania wykorzystuje pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być zarządzany poprzez ustawienia przeglądarki.
 

ubezpieczenia firmowe

Prowadzenie firmy wiąże się z pewnym ryzykiem, które może powodować straty i przestoje w działalności zakładu. Z tego powodu każda firma powinna mieć przygotowany indywidualny program ubezpieczeniowy.
Każde przedsiębiorstwo powinno zastanowić się nad poniższymi ubezpieczeniami.

Mienia, gdzie rozróżniamy:
 • transportowe - ubezpieczenia floty,
 • przed żywiołami -pożar, powódź, inne zdarzenia losowe,
 • kradzież,
 • awaria maszyn,
 • budowlane - chronimy cały sprzęt budowlany np. betoniarki, koparki, żurawie budowlane przed zdarzeniami losowymi.
Pracownicze:
 • grupowe ubezpieczenia emerytalne – mają zapewnić wyższą emeryturę pracownikom, dzięki temu budują więź pracownika z przedsiębiorstwem,
 • grupowe ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków - jest to ubezpieczenie ochronne dla pracownika i jego rodziny. Zakres ochrony może obejmować życie ale również zdrowie ubezpieczonego i jego rodzinę. Zapewnia dostęp do prywatnych usług medycznych. Każdemu przedsiębiorcy zależy aby pracownicy byli zdrowi i tym samym wydajni, a w przypadku choroby otrzymali szybką i fachową opiekę medyczną,
 • nowością są grupowe ubezpieczenia lekowe, gdzie pracownicy zapłacą nawet o 80% mniej za leki na receptę.
 • Dzięki takim zabiegom pracownicy rzadziej odchodzą z firmy, poprzez odpowiednie leczenie szybciej wracają do zdrowia i pracy. Wizerunek firmy staje się bardziej pozytywny a pracownicy czują się bezpieczni i utożsamiają się z firmą.
Odpowiedzialności cywilnej:
 • obowiązkowe - kilka zawodów lub rodzajów działalności gospodarczej wymaga posiadanie obowiązkowego ubezpieczenie OC, które chroni ubezpieczonego i jego klienta. Odszkodowanie zostaje wypłacone poszkodowanemu w wyniku popełnienia czynu niedozwolonego lub w wyniku nienależytego wykonania umowy. Zawody, które wymagają zawarcia umowy OC to takie, które wymagają dużej specjalizacji lub, których złe wykonanie może narazić klientów na duże szkody. Są to np.: zakłady opieki zdrowotnej, biura turystyczne, pośrednicy ubezpieczeniowi, przewoźnicy drogowi, adwokaci, notariusze, architekci, brokerzy ubezpieczeniowi,
 • dobrowolne - dobrowolną umowę ubezpieczenia może wykupić każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą.
Ubezpieczenie finansowe firmy:

Prowadząc firmę przedsiębiorca jest narażony na utratę zysków lub roszczenia klientów. Utrata zysków może nastąpić w wyniku:

 • braku zapłaty za produkty i usługi,
 • utraty płynności finansowej,
 • utraty części kontraktów,
 • kosztów dodatkowych,
 • utraty udziału w rynku,
 • ryzyka walutowego.

Rodzajem ubezpieczenia finansowego jest kredyt kupiecki, który zabezpiecza przedsiębiorcę przed nieuczciwym kontrahentem. Inne ubezpieczenie to ubezpieczenie od utraty zysków - ubezpiecza się majątek przed stratami finansowymi, spowodowanymi przez zniszczenie majątku lub przerwę w działalności. Inny rodzaj to gwarancja ubezpieczeniowa odpowiednia dla działalności wykorzystującej kredyty bankowe lub uczestnicząca w przetargach. W takich przypadkach firma nie musi wpłacać swoich pieniędzy na wadium przetargowe, wystarczy, że przedstawi gwarancję, która może być też zabezpieczeniem kredytu bankowego. Istnieje możliwość wykupienia OC dla całej firmy, która chroni przed skutkami finansowymi lub konkretnych pracowników np. menedżerów. Można również zastanowić się nad ubezpieczeniem prawnym, które może zapewnić pomoc prawną adwokata, biegłych lub radców prawnych. Dzięki polisie możemy bronić swoich interesów w sądzie bez ponoszenia kosztów takiego procesu.