Informujemy, że serwis do poprawnego działania wykorzystuje pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być zarządzany poprzez ustawienia przeglądarki.
 

Jeżeli dojdzie do zdarzenia z udziałem dzikich zwierząt możemy dochodzić swoich praw od zarządcy drogi lub w szczególnym przypadku, jeżeli szkoda powstała w wyniku polowania lub nagonki należy zwrócić się do osób zajmujących się organizowaniem polowań.

Zarządca dróg, ma obowiązek utrzymywać drogi w należytym stanie (nawierzchnię drogi, chodnika), urządzeń zabezpieczających ruch, ostrzeganie kierowców na odcinkach w pobliżu lasów przed wypadkami ze zwierzętami leśnymi, co ma zwiększać bezpieczeństwo jazdy. Jeżeli więc zarządca nie umieści w odpowiednim miejscu znaku ostrzegawczego o dzikiej zwierzynie i dojdzie tam do wypadku z takim zwierzęciem, wtedy mamy możliwość dochodzenia odszkodowania. Musimy jednak udowodnić winę zarządcy drogi, że zaniechał ustawienia w tym miejscu znaku ostrzegawczego.

ubezpieczenie samochodu zabytkowego

Właściciel pojazdu historycznego czy zabytkowego musi posiadać ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przed wprowadzeniem go do ruchu.

Pojazd historyczny to taki, który jest:

  • pojazdem zabytkowym wg ustawy "Prawo o ruchu drogowym",
  • wpisany do księgi inwentarza muzealiów,
  • pojazdem starszym niż 40 lat,
  • lub pojazdem starszym niż 25 lat i uznanym przez rzeczoznawcę samochodowego za pojazd unikatowy ewentualnie o szczególnym znaczeniu dla udokumentowania historii motoryzacji.

ubezpieczenie auta Bielsko

Wypadki na naszych drogach zawsze się zdarzały i będą się zdarzać. Brak wyobraźni, brak doświadczenia w prowadzeniu pojazdu, alkohol lub zły stan dróg przyczyniają się do zagrożenia powstania wypadku. Nie zawsze jednak wiemy co powinniśmy zrobić w takiej sytuacji. Nie lekceważmy wypadku, starajmy się pomóc ofiarom, nie bądźmy obojętni. Na początku należy rozróżnić czy jest to kolizja (bez ofiar w ludziach) czy wypadek (są poszkodowani).