Informujemy, że serwis do poprawnego działania wykorzystuje pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być zarządzany poprzez ustawienia przeglądarki.
 

Informujemy, że OC graniczne – na 30 dni – dla obywateli Ukrainy będzie finansowane przez Grupę PZU.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku (z późń. zm.) o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, każdy właściciel pojazdu mechanicznego tj. samochodu, motocykla lub innego pojazdu mechanicznego zarejestrowanego poza krajami Unii Europejskiej (w tym obywatele Ukrainy), musi posiadać ubezpieczenie Zielonej Karty (ZK) lub w przypadku jego braku – ubezpieczenie OC graniczne. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe.

Jeżeli dojdzie do zdarzenia z udziałem dzikich zwierząt możemy dochodzić swoich praw od zarządcy drogi lub w szczególnym przypadku, jeżeli szkoda powstała w wyniku polowania lub nagonki należy zwrócić się do osób zajmujących się organizowaniem polowań.

Zarządca dróg, ma obowiązek utrzymywać drogi w należytym stanie (nawierzchnię drogi, chodnika), urządzeń zabezpieczających ruch, ostrzeganie kierowców na odcinkach w pobliżu lasów przed wypadkami ze zwierzętami leśnymi, co ma zwiększać bezpieczeństwo jazdy. Jeżeli więc zarządca nie umieści w odpowiednim miejscu znaku ostrzegawczego o dzikiej zwierzynie i dojdzie tam do wypadku z takim zwierzęciem, wtedy mamy możliwość dochodzenia odszkodowania. Musimy jednak udowodnić winę zarządcy drogi, że zaniechał ustawienia w tym miejscu znaku ostrzegawczego.

ubezpieczenie samochodu zabytkowego

Właściciel pojazdu historycznego czy zabytkowego musi posiadać ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przed wprowadzeniem go do ruchu.

Pojazd historyczny to taki, który jest:

  • pojazdem zabytkowym wg ustawy "Prawo o ruchu drogowym",
  • wpisany do księgi inwentarza muzealiów,
  • pojazdem starszym niż 40 lat,
  • lub pojazdem starszym niż 25 lat i uznanym przez rzeczoznawcę samochodowego za pojazd unikatowy ewentualnie o szczególnym znaczeniu dla udokumentowania historii motoryzacji.