Informujemy, że serwis do poprawnego działania wykorzystuje pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być zarządzany poprzez ustawienia przeglądarki.
 

Jeżeli dojdzie do zdarzenia z udziałem dzikich zwierząt możemy dochodzić swoich praw od zarządcy drogi lub w szczególnym przypadku, jeżeli szkoda powstała w wyniku polowania lub nagonki należy zwrócić się do osób zajmujących się organizowaniem polowań.

Zarządca dróg, ma obowiązek utrzymywać drogi w należytym stanie (nawierzchnię drogi, chodnika), urządzeń zabezpieczających ruch, ostrzeganie kierowców na odcinkach w pobliżu lasów przed wypadkami ze zwierzętami leśnymi, co ma zwiększać bezpieczeństwo jazdy. Jeżeli więc zarządca nie umieści w odpowiednim miejscu znaku ostrzegawczego o dzikiej zwierzynie i dojdzie tam do wypadku z takim zwierzęciem, wtedy mamy możliwość dochodzenia odszkodowania. Musimy jednak udowodnić winę zarządcy drogi, że zaniechał ustawienia w tym miejscu znaku ostrzegawczego.

Jeżeli chodzi o wypadki z udziałem zwierząt domowych powinniśmy najpierw ustalić właściciela, ponieważ to on odpowiada za zachowanie swoich zwierząt. Możemy wówczas żądać bezpośrednio od niego odszkodowania. Inaczej i prościej w przypadku, jeżeli właściciel ma wykupione OC dobrowolne w życiu prywatnym. Podobna zasada dotyczy zwierząt hodowlanych, za które odpowiedzialność ponosi rolnik, który jest zobowiązany do wykupienia OC. Wtedy swojego odszkodowania dochodzimy od ubezpieczyciela rolnika.

Jeżeli takie wypadki z udziałem zwierząt generują problemy w odzyskaniu odszkodowania możemy się zwrócić o pomoc do Krajowego Centrum Odszkodowań.