Informujemy, że serwis do poprawnego działania wykorzystuje pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być zarządzany poprzez ustawienia przeglądarki.
 

ubezpieczenie auta Bielsko

Wypadki na naszych drogach zawsze się zdarzały i będą się zdarzać. Brak wyobraźni, brak doświadczenia w prowadzeniu pojazdu, alkohol lub zły stan dróg przyczyniają się do zagrożenia powstania wypadku. Nie zawsze jednak wiemy co powinniśmy zrobić w takiej sytuacji. Nie lekceważmy wypadku, starajmy się pomóc ofiarom, nie bądźmy obojętni. Na początku należy rozróżnić czy jest to kolizja (bez ofiar w ludziach) czy wypadek (są poszkodowani).

 Poniżej są przedstawione obowiązkowe czynności uczestnika takiego zdarzenia:

 • zatrzymać się w bezpiecznym miejscu włączając światła awaryjne
 • ubrać kamizelkę odblaskową
 • sprawdzić stan poszkodowanych i udzielić im pierwszej pomocy
  • sprawdzić czy osoba jest przytomna (np. zapytać czy nas słyszy),
  • jeżeli nie to sprawdzić czy oddycha (obserwacja klatki piersiowej, sprawdzić puls),
  • jeżeli nie oddycha i nie ma pulsu przystąpić do akcji reanimacyjnej,
  • jeżeli oddycha sprawdzić czy nie ma krwotoku, jeżeli tak należy go zatamować,
 • jeżeli są ofiary w ludziach zawiadomić pogotowie, policję i straż pożarną, natomiast w przypadku drobnych szkód bez rannych nie mamy obowiązku wzywać służb ratowniczych,
 • zapewnić bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku, zabezpieczyć miejsce trójkątami ostrzegawczymi,
 • starać się zapobiec zwiększeniu szkody, sprawdzić czy z samochodu nie wycieka paliwo lub nie ulatnia się gaz,
 • zabezpieczyć mienie osób poszkodowanych,
 • pozostać na miejscu wypadku i nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku np. przesuwać części oderwanych od samochodu,
 • udzielić informacji pozostałym uczestnikom, zidentyfikować uczestników wypadku, ustalić towarzystwo ubezpieczeń sprawcy szkody.

Jeżeli poszkodowany nie oddycha, wymaga sztucznego oddychania i masażu serca

 • udrożnij drogi oddechowe,
 • uciśnij nos ratowanego palcami,
 • weź głęboki oddech i wdmuchaj powietrze do dróg oddechowych ratowanego - powtórz czynność,
 • sprawdź tętno, jeżeli jest wyczuwalne kontynuuj sztuczne oddychanie,
 • jeśli nie ma tętna rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową: rozpocznij serię 30 ucisków masażu serca a następnie wykonaj 2 wdechy metodą usta-usta.

Jeżeli jesteś osobą poszkodowaną powinieneś zadbać o:

 • spisanie oświadczenia sprawcy szkody, które powinno zawierać: imię i nazwisko sprawcy i poszkodowanego, adresy zameldowania, numery i organy wydające prawa jazdy, numery rejestracyjne pojazdów, numery dowodów osobistych, numer polisy ubezpieczenia OC sprawcy wraz z nazwą Towarzystwa ubezpieczeniowego, szkic i opis zdarzenia, oświadczenie kto jest sprawcą zdarzenia, podpisy kierowców,
 • zrobienie zdjęcia pojazdów bezpośrednio po wypadku np. telefonem,
 • spisanie danych świadków zdarzenia (najlepiej z podpisami),
 • poinformowanie towarzystwo ubezpieczeń sprawcy o kolizji.