Informujemy, że serwis do poprawnego działania wykorzystuje pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być zarządzany poprzez ustawienia przeglądarki.
 

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla kierowcy i pasażerów, jest ubezpieczeniem osobowym chroniącym zdrowie i życie wszystkich osób podróżujących pojazdem. Bez znaczenia jest fakt, czy szkoda powstała z winy kierującego czy też nie. Świadczenie z tytułu NNW nie jest odszkodowaniem, jest to stosowne zabezpieczenie uzależnione od sumy ubezpieczenia. Wynika to z faktu, iż przedmiot ubezpieczenia tj. życie i zdrowie ludzkie nie może być wyceniane i przeliczane na środki pieniężne.

Następstwa nieszczęśliwego wypadku wg przepisów prawa to:

 • uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia, który powoduje trwały uszczerbek na zdrowiu,
 • śmierć ubezpieczonego.
Nieszczęśliwy wypadek to zdarzenie:
 • wywołane siłami zewnętrznymi,
 • występujące w sposób nagły, nieprzewidywalny,
 • występujący wbrew woli poszkodowanego,
 • powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć poszkodowanego.

Polisa NNW gwarantuje świadczenie w przypadku doznania przez osobę ubezpieczoną nieszczęśliwego wypadku, który spowoduje skutki zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Tak jak w przypadku ubezpieczenia OC, odszkodowanie zostanie wypłacone również, kiedy szkoda powstanie podczas: wsiadania i wysiadania z samochodu, załadunku i rozładunku pojazdu, postoju lub naprawy na trasie przejazdu lub garażowania jak również wskutek upadku, pożaru i wybuchu pojazdu. Ubezpieczenie NNW można wykupić jako samodzielny produkt, jednak najczęściej występuje w pakiecie tak jak w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych. Jeżeli zawrzemy kilka umów NNW niezależnie z każdej otrzymamy odszkodowanie, a wysokość zależy od sumy ubezpieczenia.

Umowa zawierana jest na 12 m-cy. Terytorium zazwyczaj obejmuje UE, czasami jednak towarzystwa ubezpieczeniowe rozszerzają ofertę o inne kraje pozaeuropejskie.

Towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci odszkodowania jeżeli szkoda nastąpi w wyniku:

 • wyścigów, konkursów samochodowych,
 • kierowca nie posiada ważnego dokumentu uprawniającego go do prowadzenia pojazdem,
 • kierowca był pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
 • udziału ubezpieczonego w bójkach,
 • usiłowania popełnienia przestępstwa lub samobójstwa przez ubezpieczonego,
 • działań wojennych.