Informujemy, że serwis do poprawnego działania wykorzystuje pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być zarządzany poprzez ustawienia przeglądarki.
 

Każdy właściciel zarejestrowanego samochodu/pojazdu musi posiadać aktualne ubezpieczenie komunikacyjne OC. Jeżeli kierowca, który posiada ubezpieczenie OC spowoduje kolizję lub wypadek drogowy, to odszkodowanie, jakie powinien zapłacić na rzecz poszkodowanego ponosi w tym momencie zakład ubezpieczeń. Odszkodowanie jest wypłacane również w przypadku powstania takiej szkody jak:

 • śmierć,
 • uszkodzenie ciała,
 • rozstrój zdrowia,
 • utrata, zniszczenie, uszkodzenie mienia
podczas: wsiadania i wysiadania z samochodu, załadunku i rozładunku pojazdu, postoju lub naprawy na trasie przejazdu lub garażowania.

Umowę ubezpieczenia powinni zawrzeć właściciele: samochodów, motocykli, ciągników rolniczych, przyczep oraz pojazdów wolnobieżnych. Umowę zawiera się zazwyczaj na 12 miesięcy, poza następującymi wyjątkami:

 • pojazd jest zarejestrowany czasowo,
 • znajduje się za granicami kraju,
 • jest to pojazd wolnobieżny lub historyczny.

Obowiązek wykupienia polisy powstaje z chwilą rejestracji samochodu. Ubezpieczenie OC przedłuża się automatycznie na następny rok, jeżeli właściciel nie wypowie umowy najpóźniej na jeden dzień przed jej końcem. Jest to dość istotne, jeżeli chcemy zmienić towarzystwo ubezpieczeniowe. Zasada ta nie działa w przypadku, gdy:

 • składka ubezpieczeniowa za dotychczasową umowę nie została opłacona w całości,
 • nastąpiła zmiana właściciela pojazdu.

Z chwilą wyrejestrowania pojazdu możemy zrezygnować z dalszego ubezpieczenia.

Ubezpieczenie OC chroni jego właściciela od odpowiedzialności cywilnej za powstałe szkody z udziałem jego samochodu, natomiast poszkodowanemu gwarantuje wypłatę odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeżeli spowodujemy wypadek nie posiadając OC, wszystkie koszty związane z powstałą szkodą na mieniu lub zdrowiu ofiar, ponosimy osobiście. Może to być renta inwalidzka, koszty pogrzebu, leczenia lub naprawy pojazdu. Ubezpieczenie OC obejmuje wypadki powstałe na terenie Polski jak również w UE. Wysokość obliczonej składki zależy od:

 • rodzaju pojazdu,
 • pojemności i rodzaju silnika,
 • okresu ubezpieczenia,
 • miejsca zamieszkania i wieku właściciela pojazdu,
 • przebiegu ubezpieczenia,
 • płatności jednorazowej lub ratalnej.

Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, jeżeli kierujący wyrządził szkodę umyślnie, pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub gdy kierujący ukradł lub przywłaszczył pojazd. Wypłata nie nastąpi również kiedy kierujący nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem lub też zbiegł z miejsca wypadku. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody jeżeli:

 • wyrządzimy je sami sobie lub współwłaścicielowi pojazdu,
 • uszkodzimy ładunki przewożone za opłatą,
 • polegają one na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, itp,
 • obejmują zniszczenie lub skażenie środowiska.

Brak ważnego ubezpieczenia wiąże się z karą pieniężną i wynosi w przypadku:

 • samochodów osobowych - równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 roku czyli 3500 złotych,
 • samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów - równowartość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 roku czyli 5250 złotych,
 • pozostałych pojazdów - równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę - w 2015 roku 580 złotych.

Powyższa kara zależy od opóźnienia w zawarciu umowy:

 • jeżeli okres nie przekracza 3 dni – 20% pełnej opłaty,
 • jeżeli okres nie przekracza 14 dni – 50% pełnej opłaty,
 • jeżeli okres przekracza 14 dni – 100% opłaty.